PROJECTEN architectuurstudio

IN NEDERLAND

2022 | Nieuw bijgebouw van villa als woonruimte & werkruimte – ontwerp | Stamerbos | Almere Overgooi | NL [Flevoland]

2021 | Herindeling woonruimte – interieurontwerp | Muidergouw | Almere Haven | NL [Flevoland]

2020 | Verbouwing villa – opname, ontwerp, detaillering, fasering, technische installaties, inbouw meubels, impressie & animatie | Koekoeklaan | Almere Hout | NL [Flevoland]

2021 | Uitbouw woonruimte – schetsontwerp | Kerkweg | Heesch | NL [Noord-Brabant]

2019-2020 | Bouwkundige opname oud woonhuis – raadplegen bouwarchief, bouwkundige opname & tekeningen | Kerkweg | Heesch | NL [Noord-Brabant]

2019 | ‘Goede Ruimtelijke Onderbouwing’ (GRO) – omgevingswet – rapport | Roeivereniging Pampus | Almere Hout | NL [Flevoland]

2019 | Binnenklimaat woonkamer monumentale stadsvilla – onderzoek | Hamelakkerlaan Wageningen | NL [Gelderland]

2018-2020 | Nieuwe botenloods | tekeningen & indienen omgevingsvergunning | RV Pampus | Almere Hout | NL [Flevoland]

2017-2018 | Nieuwbouw villa – ontwerp & energieprestatieberekening PHPP | Ruige Weide | Almere Oosterwold | NL [Flevoland]

2016 | Uitbouw woonhuis – ontwerp, detaillering, uitwerking & vergunningscheck | Krelagestraat | Haarlem | NL [Noord-Holland]

2016 | Onderzoek naar mogelijkheden tot verduurzamen van villa – studie & energiecheck | Hamelakkerlaan | Wageningen | NL [Gelderland]

2014 | Structuurplan – ruimtelijke ontwikkeling – analyse, prognose & ruimtelijke studie | Roeivereniging Pampus | Almere Hout | NL [Flevoland]

^

IN HET BUITENLAND

2022 | Verbouwing bestaand bedrijfspand met laboratorium – bestandsopname & bouwkundige tekeningen | Tamm | D [BW]

2022 | Nieuwe koelwaterinstallatie op dak – staalconstructie – ontwerp & bouwkundige tekeningen | Zuffenhausen | D [BW]

2021 | Analyse bebouwingsplan voor uitbreiding industriecomplex | Weingarten | D [BW]

2021-2022 | Sanering luchttechnische installatie – analyse & literatuurstudie & layout | Schwaz | A

2021 | Verbouwing industriehal tot wasstraat voor containers – ontwerp | Hamm | D [BW]

2021-2022 | Nieuwe luchttechnische installatie & entree – bouwkundige tekeningen & fotomontage | Hamm | D [BW]

2021 | Afwatering nieuwbouw industriehal – ontwerp & berekening & vergunning | Weingarten | D [BW]

2021 | Vergunningsaanvraag nieuw industriegebouw met productiehal en opslagtanks gevaarlijke, explosieve stoffen; volgens eisen WHG (‘Wasserhaushaltsgesetz’), IndBauRL (Industriebaurichtlinie), TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe) en LöRüRL (Löschwasserrückhaltung) | Weingarten| D [BW]

2019 | Slopen industriegebouw – concept & planning | Weingarten | D [BW]

2019-2022 | Uitbreiding productie- en opslagcapaciteit met nieuw industriegebouw – haalbaarheidsstudie & ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Weingarten | D [BW]

2019 | Nieuwe goederenlift voor industriegebouw – opname & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2019 | Staalconstructie op dak van industriehal voor luchttechnische installatie – ontwerp & kostencalculatie | Ludwigsburg | D [BW]

2019 | Tussenverdieping productiehal – staalbouw – ontwerp | Weingarten | D [BW]

2019 | Berekening warmtebehoefte industriegebouw – DIN EN 12831 | Zuffenhausen | D [BW]

2019 | Analyse van de verwarmingsinstallatie – bouwkundige tekeningen | Weingarten | D [BW]

2019 | Opname bestaand industriegebouw – bouwkundige tekeningen gebouw | Ludwigsburg | D [BW]

2019-2022 | Sanering luchttechnische installatie – bouwkundige tekeningen van bestaand gebouw & layout nieuwe staalconstructie | Zuffenhausen | D [BW]

2019 | Nieuwe productielijn – bouwkundige tekeningen & layout productielijn | Korntal-Münchingen | D [BW]

2019 | Nieuwe luchttechnische installatie met staalconstructie op dak – ontwerp & kostencalculatie | Weingarten | D [BW]

2019 | Herindeling laboratoriumruimte – ontwerp | Stuttgart | D [BW]

2019 | Bodemsanering van buitenterrein volgens WHG (‘Wasserhaushaltsgesetz’), AwSV (‘ Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen’), DWA A-786 (‘Technische Regel wassergefährdender Stoffe’) – studie & ontwerp & detaillering & kostencalculatie & bestek & aanbesteding | Weingarten | D [BW]

2019 | Documentatie nieuwbouw technische ruimtes – revisietekeningen | Weingarten | D [BW]

2018-2019 | Nieuwbouw met kantoorunits, sanitairruimtes en omkleedruimtes – ontwerp | Weingarten| D [BW]

2018 | Bodemsanering industriegebouw – planning | Weingarten | D [BW]

2018 | Nieuwe scheidingswanden in laboruimtes – studie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2018 | Modernisering productiehal – studie & kostencalculatie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2018 | Zonnescherm voor luchtinstallatie – studie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2018-2019 | Herinrichting persluchtcentrale – studie & ontwerp & realisatie | Renningen | D [BW]

2018 | Aanvraag bouwvergunning voor nieuwbouw technische ruimtes | Weingarten | D [BW]

2017 | Aanvraag vergunning voor nieuwbouw entreegebouw | Weingarten | D [BW]

2017-2019 | Uitbreiding luchttechnische installaties productie – bouwkundige tekeningen & ontwerp nieuwe staalconstructie | Rangedingen | D [BW]

2017 | 3D-animatie tussenverdieping productiehal | Weingarten | D [BW]

2017 | Nieuwe technische ruimtes voor koelwaterinstallaties en elektriciteit – ontwerp & bestek & realisatie & kostencontrole | Weingarten | D [BW]

2017 | 3D-impressies van nieuw entreegebouw – animatie | Weingarten | D [BW]

2017 | Nieuwbouw kantine – studie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2017-2019 | Renovatie dompelcoating-installatie – studie & advies & realisatie | Bissingen an der Teck | D [BW]

2016 | Uitbreiding productiehal met interne kantoorunit – ontwerp | Weingarten | D [BW]

2016 | Nieuwbouw tijdelijke externe kantoorunits – studie | Weingarten | D [BW]

2016 | Nieuwe tussenverdieping met trap op dak – staalbouw – ontwerp & realisatie | Stuttgart | D [BW]

2016 | Vergunningsaanvraag voor nieuwbouw sanitairgebouw | Weingarten | D [BW]

2016-2017 | Nieuwbouw sanitairgebouw – ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Weingarten | D [BW]

2016 | 3D-model voor productiegebouw – animatie | Siegburg | D [NRW]

2016-2017 | Haalbaarheidsstudie nieuwe technische ruimtes – studie & kostencalculatie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2016-2019 | Herinrichting afdeling ontwikkeling – technische studie & ontwerp | Weingarten | D [BW]

2016-2017 | Tussenverdieping productiehal – staalbouw – ontwerp & bestek & realisatie | Weingarten| D [BW]

2016 | Herinrichting productiegebouw – ontwerp & realisatie | Wuppertal | D [NRW]

2016 | Schetsontwerp voor nieuw industriecomplex – layout | RU

2015 | Verbouwing distributiehal – tussenverdieping – ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Weingarten | D [BW]

2015-2017 | Nieuwbouw entreegebouw bedrijfsterrein – ontwerp & detaillering | Weingarten | D [BW]

2015 | Verbouwing hoofdentree kantoorgebouw – interieurontwerp & 3D-animatie | Wuppertal | D [NRW]

2015-2016 | Haalbaarheidsstudie nieuwe opslaghal voor distributie – ontwerp & kostencalculatie | Bochum | D [NRW]

2014-2015 | Verbouwing laboratorium – ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Wuppertal | D [NRW

2014-2015 | Verbouwing industriegebouw voor opslagtanks met gevaarlijke, explosieve stoffen; volgens eisen WHG (‘Wasserhaushaltsgesetz’), IndBauRL (Industriebaurichtlinie), TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe) en LöRüRL (Löschwasserrückhaltung) – ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Wuppertal | D [NRW]

2014 | Inrichting productiegebouw – staalbouw – ontwerp & kostencalculatie & bestek & realisatie | Weingarten | D [BW]

2014-2015 | Haalbaarheidsstudie uitbreiding opslag productiegebouw – ontwerp & kostencalculatie | Bochum | D [NRW]

^

>> bouwkundige diensten in het buitenland in samenwerking met technisch adviesbureau IBS-Ingenieurbüro Scheller [D]

gespecialiseerd in gebouw- en procestechniek met engineering van o.a.:
  • warmte- en koeltechniek
  • klimatisering
  • mechanische ventilatie
  • luchtzuiveringsinstallaties
  • procesluchtinstallaties
  • emissiemetingen (FID-Flame Ionization Detector)
  • procestechniek
  • destillatie-installaties
  • vergunningen volgens BImSchG, TA-Luft, Atex95, BetrSichV, ASR

^