Villa

OOSTERWOLD ALMERE

Villa

OOSTERWOLD ALMERE

WELKOM

op de website van

architectuurstudio­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KERSTEN SCHELLER

architect  &  bouwbioloog-IBN

ARCHITECTUUR

‘De leefruimte met waarde voor mens & natuur ontwerpen en met een blik op de toekomst gezamenlijk een mooi & duurzaam gebouw realiseren.’

BOUWBIOLOGIE

‘Het creëren van een gezond & natuurlijk binnenklimaat door natuurlijke materialen en afwerkingen zonder schadelijke stoffen te gebruiken.’

'De verbondenheid met de natuur terug vinden!'

‘Als vader van twee kinderen besef je hoe belangrijk het is om in een gezonde en natuurlijke leefomgeving op te groeien. Hoe belangrijk het is om gezond en gevarieerd te eten en te bewegen. Op vele manieren wordt hieraan in laatste tijd meer aandacht besteed. Daarbij wordt de kijk op de toekomst m.b.t. het klimaat en de biodiversiteit steeds belangrijker en maken meer mensen individueel of met hun bedrijf duurzame keuzes en nemen bijpassende maatregelen.

Bij deze bewustwording mag de eigen leefomgeving niet worden vergeten. De meeste mensen verblijven de langste tijd van de dag in binnenruimtes; vaak tot wel 90%! Het belang van een gezond en natuurlijk binnenklimaat is daarom essentieel. Helaas worden nog steeds veel bouwmaterialen en afwerkingen evenals bouwmethodes en installaties toegepast welke aantoonbaar het binnenklimaat negatief beïnvloeden en tot gezondheidsklachten op de korte evenals op de lange termijn kunnen leiden.

Als architect & bouwbioloog (IBN) wil ik mij inzetten voor een mooie, gezonde en natuurlijke leefomgeving voor mens & natuur. Daarbij is de cohesie van architectuur met de alomvattende aspecten van de bouwbiologie uitgangspunt. Criteria voor een gezonde, natuurlijke, duurzame en mooie leefomgeving zijn o.a. natuurlijke bouwmaterialen, afwerkingen, inrichting evenals aandacht voor het ontwerp & architectuur, het binnenklimaat, het milieu en de eco-sociale leefomgeving.

Het is mijn streven om mooie, gezonde en natuurlijke leefruimtes te ontwerpen en mensen met de natuur te verbinden.

KERSTEN SCHELLER

ARCHITECTUUR

'natuurverbonden architectuur stimuleert de gezondheid, de geest & het ambacht'

DE MENS

De mens, de gebruiker, staat centraal. Verhoudingen en proporties met als uitgangspunt het menselijke maat. Psychische en ergonomische kennis gebruiken voor gezonde leefruimtes. 

ZON & NATUUR

Verbondenheid met de natuur door een natuurlijk & gezond binnenklimaat met zoveel mogelijk daglicht. Toepassen van natuurlijke materialen, kleuren en dynamische verlichting.

VORMGEVING & BELEVING

‘Organische’ & ‘bionische’ & ‘groene’ architectuur als inspiratie. Vormgeving met aandacht voor het beleven en ervaren van de leefruimte met alle zintuigen.

DETAIL & AMBACHT

Veel aandacht voor de bouwkundige details met advies voor natuurlijke materialen, juiste afwerking en vochtregulering. Stimuleren van vakmanschap en het lokale ambacht.  

Diensten

'wat kan ik voor u doen?'

Uw vraag & kennismaking

U heeft vragen over uw bouwplannen zoals:

… nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding of herbestemming en renovatie
… inrichting van woonruimtes, keuken, badkamers, winkels, kantoren
… leeftijdsbestendig maken van woonruimte
… energiebesparing en verduurzamen

U heeft vragen over gezonde leefruimte en werkplekken zoals:

… een gezond binnenklimaat
… gezond bouwen met biobased materialen
… overlast door schimmels en vochtproblemen
… vragen over straling
… algemene vragen over bouwbiologie

U heeft informatie nodig over:

… het bouwproces van ontwerp tot realisatie
… de benodigde vergunningen
… de stappen die genomen moeten worden
… advies en begeleiding bij zelfbouw

Ik sta u graag te woord tijdens een eerste kennismaking om vrijblijvend uw algemene vragen te bespreken en de mogelijke stappen te schetsen.
Neem gerust contact op via onderstaand >contactformulier<.

schetsontwerp

Een eerste antwoord op uw vraagstelling kan een korte studie zijn met o.a.:

… een eerste schetsontwerp
… een vergunningscheck en beoordeling van de situatie
… een haalbaarheidsstudie
… opstellen van een structuurplan
… fasering van de ontwerpfase, vergunningsfase en uitvoeringsfase
… advies over zelfbouw
… informatie over biobased bouwen

ontwerp

Na een eerste schetsontwerp volgt een voorlopig ontwerp, welke leidt tot het definitief ontwerp voor b.v.:

… nieuwbouw
… bijgebouwen
… uitbreidingen
… renovatie
… transformatie
… herbestemming

… interieurontwerp van leefruimtes (woonruimte, keuken)
… inrichting van kantoren en winkels
… tuinontwerp
… ontwerp van (inbouw-)meubels

… voor particuliere en zakelijke gebruikers

bouwkundige tekeningen

Voor de vervolgstappen kunnen bouwkundige tekeningen gemaakt worden voor:

… vergunningsaanvraag (bouwvergunning)
… aanbesteding (bestektekeningen)
… uitvoering (werktekeningen)

bouwkundige details

Het uitwerken van het ontwerp in bouwkundige details is een belangrijke architectonisch en technisch onderdeel van het ontwerpproces met o.a.:

… de technische uitwerking van het ontwerp
… het advies over bouwmethodiek en uitvoering
… advies over materialisatie, afwerking, kleuren, armaturen enz.

vergunning

Aanvraag en begeleiding bij vergunningen kunnen worden verzorgd bij:

… de omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
… het opstellen van een ‘Goede Ruimtelijke Onderbouwing’(GRO)
… de watervergunning

coördinatie

Tijdens de hele ontwerpfase tot en met de realisatie moeten de gegevens afgestemd en de verschillende partijen gecoördineerd worden met o.a.:

… constructeur
… installatieadviseur
… kostencalculator
… overige benodigde adviseurs

begeleiding

Bij de uitvoering kan de opdrachtgever ondersteunt worden door o.a.:

… kwaliteitscontrole
… architectonische directievoering
… begeleiding bij zelfbouw

bouwbiologie

Bouwbiologie gaat over het creëren van gezonde, mooie en duurzame gebouwen in ecologisch verantwoorde en sociaal verbonden gemeenschappen met o.a. volgende criteria:

biobased

Toepassen van natuurlijke, vochtregulerende materialen zonder schadelijke stoffen.     Bouwmaterialen gebruiken met een neutrale of prettige geur.

gezond binnenklimaat

Zorgen van voldoende frisse lucht. Vermijden van schadelijke schimmels, gisten, bacteriën, stof en allergenen. Minimaliseren van elektromagnetische velden.

milieu, energie & water

Beschermen van flora & fauna. Energieverbruik minimaliseren en hernieuwbare bronnen gebruiken. Kiezen van materialen met de best mogelijke ecologische balans.

Eco-sociale leefomgeving

De leefomgeving menswaardig en milieuvriendelijk inrichten.   Voldoende groene ruimtes. Zelfvoorziening en lokale bedrijven stimuleren.

recensies

contact

Heeft u vragen, wilt u meer weten, mail dan gerust via onderstaand contactformulier :

    Adres

    Noordmark 9 | 1351GA Almere | NL


    Phone:+31 (0)36 525 21 68

    Email:info@kerstenscheller.nl


    Working Hours:maandag t/m vrijdag